Logo Gminy Opatów
Powróć do: Gmina

Położenie geograficzne

Obszar gminy Opatów położony jest na obrzeżach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej w obniżeniu rzeki Liswarty, której dno leży na wysokości 206 m n.p.m. Niżej położone obszary osiągają 220-240 m n.p.m, natomiast dość liczne wzniesienia i pagóry dochodzą do 270-280 m n.p.m. Wśród nich warto wskazać Górę Opatowską na północ od tej osady.

Przez teren gminy przepływają niewielkie rzeczki mające tutaj strefę źródliskową. Są to prawobrzeżne dopływy Liswarty: Opatówka, Bieszcza (zwana też Kukówka, Piszczka, Modzelowiec, Potok Iwanowicki). Na północnym zachodzie teren gminy zbliża się bezpośrednio do koryta rzeki Liwarty (naprzeciw Dankowa), chociaż ta najznaczniejsza w okolicy rzeka przez terytorium gminy Opatów nie przepływa.

Współcześnie jest to obszar zdominowany przez gospodarkę rolną, w znacznym stopniu odlesiony i stosunkowo gęsto pokryty siedliskami ludzkimi. Nie występują tu rezerwaty przyrody, czy elementy krajobrazu naturalnego o wyjątkowych walorach.