Jesteś tutaj: Start

Strona główna

NSP2021
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE

Logo - WFOSIGW oraz CP

Wójt Gminy Opatów zaprasza mieszkańców Gminy Opatów na spotkanie informacyjne w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE.

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Opatowie przy ul. Szkolnej (dawne gimnazjum) dnia 10 czerwca 2021r. o godz. 1700.

Celem spotkania jest omówienie zagadnień dotyczących Programu Czyste Powietrze, oraz wymaganej dokumentacji potrzebnej do skorzystania z Programu.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które będą zainteresowane skorzystaniem z Programu Czyste Powietrze. 

7 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE

Kolonie dla dzieci i młodzieży 2021 z dofinansowaniem z FSUSR

Logo - KRUSKrajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w latach poprzednich , tak i w bieżącym roku organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia (ur. od dnia 01.01.2005 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS (pobiera rentę lub emeryturę) w czasie trwania kolonii.

1 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Kolonie dla dzieci i młodzieży 2021 z dofinansowaniem z FSUSR

Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Logo - Czyste Powietrze    W Gminie Opatów od 01 czerwca 2021 r. zostanie uruchomiony Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”.

    Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie...

    W przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe, jedynie na kocioł gazowy bądź pompę ciepła.

    Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy obsługującymi Punkt Przyjmowania wniosków CZYSTE POWIETRZE we wtorki oraz środy w godzinach 7.30 – 15.30

  1. Agnieszka Czerwiec tel. 34 319-60-93  wew. 34
  2. Joanna Kiepura tel. 34 319-60-93 wew. 37
25 maja 2021
Czytaj więcej o: Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”
Powiększ zdjęcie Podpisanie%20umowy%20na%20zadanie%20pn.:%20Rozbudowa%20i%20przebudowa%20oczyszczalni%20ścieków%20w%20miejscowości%20Opatów

Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

    W dniu 17.05.2021 r. Gmina Opatów podpisała umowę na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja inwestycji polegać będzie na:

  • budowie reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu,
  • doposażeniu istniejących obiektów oczyszczalni w urządzenia i instalacje umożliwiające zwiększenie przepustowości oczyszczalni i skierowanie ścieków na nowy ciąg oczyszczania biologicznego,
  • budowie nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej,
  • budowie nowych linii kablowych,
  • rozbudowie i wymianie systemu sterowania oczyszczalnią,
  • zmianie w instalacjach związanych z aktualnymi problemami eksploatacyjnymi.
18 maja 2021
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

Ogłoszenie

Ikona - Informacja    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że dniu 20 maja 2021 roku w ramach ćwiczeń krajowych zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności dla wytypowanych powiatów/gmin na terenie kraju /głośny test syren/.

    W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły  trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

17 maja 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie