Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gospodarka Odpadami

Informacje na temat opłat i deklaracji

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2021 r.  r. zgodnie z uchwałą nr 128/XXIII/2020 Rady Gminy Opatów z dnia 9 grudnia 2020 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczna jest od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość w wysokości:

 • 26 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • 52 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów

ULGI W ZWIĄZKU Z KOMPOSTOWANIEM BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU

Ustalono także częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z wprowadzeniem ulgi istnieje obowiązek wypełnienia i złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od początku miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty.  

TERMIN ZAPŁATY

Od dnia 1 marca 2021 roku ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą wraz z blankietami opłat lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 w/w ustawy nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (urodzenie dziecka, zamieszkanie). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6m ust.4 w/w ustawy nie może złożyć nowej deklaracji zmieniającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 6m ust.2i ust.5 w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Nieruchomości zostaną wyposażone w następujące pojemniki i worki:

 

W ramach uiszczonej opłaty Gmina zapewnia odbiór każdej ilości następujących  rodzajów odpadów:

 • odpady zmieszane  - odbierane będą 1 raz w miesiącu sprzed posesji z pojemników czarnych; 
 • odpady posegregowane: plastik, metale, (zbierane do jednego pojemnika), papier (zbierany do jednego worka)
  – odbierane będą 1 raz w miesiącu sprzed posesji z pojemników i worków;
 • szkło - odbierane będzie sprzed posesji 1 raz na kwartał;
 • odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji – zaleca się gromadzenie ich w przydomowych kompostownikach; w przypadku ich braku należy je selektywnie zbierać do worka (odbierane będą 1 raz w miesiącu) lub dostarczyć do  Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • przeterminowane leki – dostarczamy do specjalnego pojemnika znajdującego się w budynku Urzędu Gminy;
 • zużyte baterie i akumulatorki – dostarczamy do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkół, urzędu gminy, sklepów;
 • opony, tekstylia, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe ( z wyjątkiem azbestu) – będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne  odpady wielkogabarytowe – odbierane będą 1 raz w roku sprzed posesji, można również  dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 •  telefoniczny pod nr tel. 34 319 60 33 lub 34 319 60 93 (wew. 41),
 •  lub osobisty w Urzędzie Gminy Opatów (pokój nr 20).
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.