Logo Gminy Opatów
Powróć do: Gmina

O nas

Szanowni Państwo!

Gmina Opatów to jedna z dziewięciu gmin powiatu kłobuckiego w województwie śląskim.

Dogodne położenie gminy w centrum powiatu stwarza sprzyjające warunki w przemieszczaniu się i kontaktach z sąsiadami oraz podnosi jej walory gospodarcze.

Przebiegająca przez teren naszej gminy droga krajowa z Częstochowy przez Wieluń do Poznania, w połączeniu z istniejącą już infrastrukturą techniczną, może być zachętą dla firm pragnących u nas realizować inwestycje przemysłowe.

Dodatkowym walorem naszej gminy jest jej rolniczy charakter z nieskażoną glebą, czystym powietrzem i wodą. Wprawdzie brak jest większych atrakcji turystycznych, jednak występują u nas liczne zakątki przyrody pełne uroku, w otoczeniu których można odpocząć, a także odbyć wędrówkę pieszą lub rowerową.

Swoiste uroki naszej ziemi już od dawna zostały docenione, szczególnie przez mieszkańców Śląska.

Zapraszam do odwiedzania naszej gminy.