Logo Gminy Opatów
Powróć do: Gmina

O nas

Szanowni Państwo!

Gmina Opatów to jedna z dziewięciu gmin powiatu kłobuckiego w województwie śląskim.

Dogodne położenie gminy w centrum powiatu stwarza sprzyjające warunki w przemieszczaniu się i kontaktach z sąsiadami oraz podnosi jej walory gospodarcze.

Przebiegająca przez teren naszej gminy droga krajowa z Częstochowy przez Wieluń do Poznania, w połączeniu z istniejącą już infrastrukturą techniczną, może być zachętą dla firm pragnących u nas realizować inwestycje przemysłowe.

Dodatkowym walorem naszej gminy jest jej rolniczy charakter z nieskażoną glebą, czystym powietrzem i wodą. Wprawdzie brak jest większych atrakcji turystycznych, jednak występują u nas liczne zakątki przyrody pełne uroku, w otoczeniu których można odpocząć, a także odbyć wędrówkę pieszą lub rowerową.

Swoiste uroki naszej ziemi już od dawna zostały docenione, szczególnie przez mieszkańców Śląska.

Zapraszam do odwiedzania naszej gminy.

Wójt Gminy Bogdan Sośniak

Wójt Gminy

Bogdan Sośniak