Gmina Opatów

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2017 rok

27 lutego 2017

    Urząd Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2017 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

    Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

    Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2017 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 24 marca 2017 r.

    Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wstępny wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów.

    Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z otrzymanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032".

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pok. nr 20. Więcej informacji pod numerem tel. 34 319 60 93 wew.41.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Usuwanie azbestu - Grafika

    Usuwanie azbestu - Grafika