Logo Gminy Opatów

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opatów

    W okresie lipiec-październik bieżącego roku (2015r.) na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Opatów znajduje się 174 885,66 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 1 923,4 Mg tych wyrobów w 1185 lokalizacjach.

    W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032”. Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.