Logo Gminy Opatów

Gmina Czystego Powietrza!

Jak to się stało, że mała wiejska gmina wygrywa po raz kolejny w prestiżowym ogólnopolskim rankingu Programu Czyste Powietrze?

Jest to niewątpliwie dowód na bardzo dobrą współpracę pomiędzy mieszkańcami gminy, a pracownikami urzędu. Ten wynik pokazuje, że mieszkańcy dążą do poprawy komfortu swojego życia i sięgają po nowoczesne technologie, a mając wsparcie, życzliwość i wiedzę pracowników Gminnego punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze na wyciągnięcie ręki, realizują swoje marzenia o ciepłym i komfortowym domu i dbają o zasoby przyrody.

 W I rankingu Programu Czyste Powietrze:

Gmina Opatów zajęła 2 miejsce w woj. śląskim i 8 w Polsce

W II rankingu Programu Czyste Powietrze:

Gmina Opatów zajęła 1 miejsce w woj. śląskim i 6 w Polsce 

W pierwszej trzydziestce rankingu obejmującego okres od 01.04.2022r. do 31.12.2023r. znalazło się: 7 gmin z woj. mazowieckiego, 6 z kujawsko - pomorskiego, 5 ze świętokrzyskiego, 4 z małopolskiego, po 2 z podkarpackiego i podlaskiego, po 1 z pomorskiego, śląskiego, warmińsko - mazurskiego i wielkopolskiego. 

Jesteśmy jedyną gminą z woj. śląskiego, która znalazła się w pierwszej trzydziestce rankingu na 2162 gminy w Polsce!

Do 31 marca 2024r. mieszkańcy Gminy Opatów, która liczy 1813 domów jednorodzinnych otrzymali dotacje do wymiany źródła ciepła i ogrzewania w wysokości 11 384 593,65 zł

Krótka historia Programu Czyste Powietrze w Gminie Opatów…..

W dniu 10 maja 2021r. zostało zawarte porozumienie między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Gminą Opatów dotyczące przystąpienia do Programu Czyste Powietrze. Tego dnia został uruchomiony Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze, który był prowadzony przez bardzo zaangażowane w swoją pracę kobiety: Agnieszkę Czerwiec oraz Joannę Kiepurę. W tej chwili punkt działa efektywnie dzięki owocnej współpracy Agnieszki Czerwiec oraz Ekodoradczyni Moniki Cipcińskiej. Mimo, że jest on otwarty w określone dni, mieszkańcy wiedzą, że codziennie mogą się zwrócić do pracowników urzędu o wsparcie i pomoc w pozyskaniu wiedzy czy wypełnieniu wniosku. Zazwyczaj odbywa się kilka spotkań z mieszkańcem, który chce pozyskać dotację. Na kolejnych etapach przygotowań pojawiają się czasem kwestie do uzupełnienia lub wyjaśnienia, jak np. dane zawarte w księdze wieczystej czy zgoda wszystkich współwłaścicieli na wymianę kopciucha czy termomodernizację w budynku jednorodzinnym. Po dopełnieniu wszystkich formalności i podpisaniu dokumentów przez Beneficjenta, urzędnik wysyła wniosek w formie papierowej i elektronicznej, a po zmianach wprowadzonych od stycznia 2023r. może on liczyć nawet 100 stron. Do rankingu nie są wliczane wnioski, które piszemy dla Beneficjentów z innych gmin, a nawet województw. Z prośbą o konsultację zwracają się do nas mieszkańcy z różnych stron, gmin i powiatów. 

Program Czyste Powietrze w naszej gminie sprawił, że oddycha nam się dużo lepiej i zdrowiej. Mamy piękne domy z wymienioną stolarką okienną i drzwiową, ocieplonymi ścianami i stropami, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na cele grzewcze czy mniejsze zużycie pelletu. Gmina Opatów ma zróżnicowane źródła ogrzewania od pomp ciepła powietrze – woda czy gruntowych, po kotły pelletowe czy zgazowujące drewno, bądź piece gazowe. Możemy z całą pewnością mówić o dywersyfikacji źródeł energii na naszym terenie.

Dziękujemy mieszkańcom i liczymy na dalszą owocną współpracę!

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności