Logo Gminy Opatów

Broszura informacyjna dot. profilaktyki jodowej

W ramach aktualizacji Planu Akcji Jodowej Urzędu Gminy w Opatowie dokonano przeglądu i aktualizacji stosownych procedur działania na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze radiacyjnym. Są to działania rutynowe, które nie oznaczają, że na terenie gminy występuje zagrożenie dla mieszkańców.

Plan Akcji Jodowej zakłada dystrybucję tabletek z jodkiem potasu wśród mieszkańców gminy w oparciu o wyznaczone punkty wydawania tabletek jodku potasu. Wykaz punktów:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna Iwanowice Duże, ul. Częstochowska nr 48;
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Iwanowice Małe, ul. Długa nr 10;
  3. Urząd Gminy w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki nr 27
  4. Poradnia Ogólna w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki nr 27A;
  5. Ochotnicza Straż Pożarna Waleńczów, ul. Szkolna nr 1;
  6. Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowiecko ul. Mikołaja z Wilkowiecka nr 8;
  7. Poradnia Ogólna w Złochowicach ul. Topolowa nr 1;
  8. Ochotnicza Straż Pożarna Złochowice ul. Długa nr 2;
  9. Ochotnicza Straż Pożarna Zwierzyniec Pierwszy ul. Jasna nr 5.

WAŻNE: powyższa informacja NIE OZNACZA, że na terenie gminy Opatów wystąpiło JAKIEKOLWIEK zagrożenie o charakterze radiacyjnym. Nie ma konieczności nabywania i zażywania tabletek zawierających jodek potasu. Podjęte działania są działaniami prewencyjnymi.

Jednocześnie informuję, że na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem https://www.katowice.uw.gov.pl/jodek-potasu znajduje się  Lista Punktów Dystrybucji tabletek z Jodkiem Potasu z terenu całego województwa./Gmina Opatów na 14 stronie/

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

 

Broszura informacyjna dot. profilaktyki jodowej s1

Broszura informacyjna dot. profilaktyki jodowej s2

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności