Logo Gminy Opatów

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT(lub ich kopie)  dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.

Ponadto  rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W tym celu do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności