Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Usuwanie%20azbestu%20-%20Grafika

Usuwanie azbestu - nabór wniosków

    Urząd Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2017 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

    Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

27 lutego 2017
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków
Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20z%20posiedzenia%20Zarządu%20Śląskiego%20Związku%20Gmin%20i%20Powiatów%20(fot.%20%20Agnieszka%20Kazubek)

Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w dniu 17 lutego 2017 r.

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Powiększ zdjęcie

ZŁOTE GODY 2017

    Z okazji "Złotych Godów" Urząd Stanu Cywilnego w Opatowie przygotował uroczyste spotkanie, które odbyło się w dniu
9 lutego 2017 r.

    Jubilaci otrzymali medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak.

21 lutego 2017
Czytaj więcej o: ZŁOTE GODY 2017
Powiększ zdjęcie Eliminacje%20gminne%20Ogólnopolskiego%20Turnieju%20Wiedzy%20Pożarniczej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

    W poniedziałek 20 lutego br. w Szkole Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii i ratownictwa. Służy również propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

21 lutego 2017
Czytaj więcej o: Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Komunikat

Ikona komunikat

    Informujemy, że od 1 lutego 2017 r. zostaną wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna.

    Postępowaniem objęte będą: Opatów ul. Tadeusza Kościuszki od nr 211 do nr 237 i Iwanowice Małe.

1 lutego 2017
Czytaj więcej o: Komunikat

Projekt uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego

Ikona komunikat

    Zarząd Województwa Śląskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem.

Więcje informacji na  stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8706&id_menu=

30 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Projekt uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ikona komunikat     Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego można będzie składać w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.

24 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego