Logo Gminy Opatów

Informacje o programie, wnioski

Loga

Program "Czyste powietrze"  - zmiany od 3 stycznia 2023r.

Czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. O dofinansowanie może się ubiegać właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych. 

W dniu 3 stycznia 2023r. do programu weszły bardzo istotne zmiany. To jaką kwotę można uzyskać w projekcie zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym lub od dochodu osoby wnioskującej. 

 1. Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Wnioskodawcy, którego dochód roczny wykazany w PIT nie przekracza 135 000 zł rocznie.
  Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 66 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651,00 zł.
  Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 99 000 zł.
 3. Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526,00 zł.
  Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 135 000 zł.

Poza klasyczną dotacją, którą można rozliczyć po dokonaniu wymiany źródła ogrzewania oraz kolejnych inwestycjach, istnieje jeszcze dotacja z prefinansowaniem. O dotację z prefinansowaniem może się ubiegać beneficjent mający dochody, które uprawniają go do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Aby otrzymać ten typ dotacji trzeba podpisać umowę z wykonawcą.

Prefinansowanie obejmuje: 

 • Zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji,
 • Pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Jeżeli wnioskodawca potrzebuje uzupełnić wkład własny może skorzystać z kredytu czyste powietrze. Dotyczy on beneficjentów z podstawowym i podwyższonym poziomem dofinansowania. Jest to kredyt przyznawany na realizację inwestycji w ramach programu Czyste powietrze. Dotacja spłaci część kredytu bankowego. Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl

NOWOŚCI W PROGRAMIE:

W nowym naborze wnioski o dofinansowanie na termomodernizację będą mogli złożyć także beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła. 
Nie w każdym przypadku wnioskodawca otrzyma maksymalną kwotę dotacji wskazaną powyżej. W nowej odsłonie programu ilość otrzymanych środków będzie zależała od rodzaju inwestycji:

  Rodzaj przedsięwzięcia Poziom dofinansowania

Podstawowy
(dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł)

 

Podwyższony
(dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651,00 zł.)

Najwyższy
(dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526,00 zł.)

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne, bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

Do 41 000 zł
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)

Do 59 000 zł
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)

Do 79 000 zł
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na inne z kompleksową termomodernizacją, z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

Do 66 000 zł
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)

Do 99 000 zł
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)
Do 135 000 zł
(dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł)

*Audyt energetyczny jest obowiązkowy wówczas, gdy chcemy uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację. Ma on zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/ (m2*rok), lub o minimum 40 proc.

Wnioski do programu Czyste Powietrze można wypełnić na stronie:
www.gwd.nfosigw.gov.pl 

Dodatkowo celem ułatwienia złożenia wniosku, załączamy adresy stron , na których beneficjent będzie mógł potwierdzić istnienie księgi wieczystej dla danej nieruchomości, obliczyć wysokość dotacji czy dochód w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

Pliki do pobrania:

Regulamin PPCP.pdf
Format: pdf, 362.04 kB
Program priorytetowy Czyste Powietrze.pdf
Format: pdf, 1.1 MB
Zał 1 PPCP ulga podatkowa.pdf
Format: pdf, 605.48 kB