Logo Gminy Opatów
Powróć do: Projekty rządowe

Fundusz Dróg Samorządowych

Umowy na przebudowy odcinków dróg gminnych

W dniu 24 września br. podpisano umowy na przebudowy odcinków dróg gminnych:

  • Nr 664 012S - ul. Nadrzeczna w miejscowości Opatów, wartość robót - 193 782,92zł,
  • Nr 664 001S - ul. Szkolna w miejscowości Waleńczów, wartość robót - 195 469,18zł.

Powyższe zadania zostaną dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70%.