Logo Gminy Opatów

Zmiany w szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą w 2023r.

Wójt Gminy Opatów informuje, że nadal podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy są objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Szczegółowe informacje czy na terenie danej gminy występuje zjawisko suszy oraz jakie uprawy obejmuje, znajdują się pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023

 Jeżeli producent rolny nie zgadza się z oszacowaniem szkód za pośrednictwem aplikacji, opcjonalnie w sekretariacie tutejszego Urzędu Gminy lub listownie może złożyć wniosek do Komisji szacującej zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (wzory dokumentów do pobrania pod treścią informacji). Fakt ten należy zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie szkód (przed zbiorem uprawy), jednak nie później niż do dnia 15 września 2023r. 

WAŻNE! 
Każdy kto będzie ubiegał się o wypłatę odszkodowania musi złożyć wniosek przez ww. aplikację. Bez tego szacowanie przeprowadzone przez Komisję nie będzie ważne.

Pliki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód
Format: docx, 34.46 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności