Logo Gminy Opatów

Urząd Gminy w Opatowie przypomina  o przestrzeganiu terminów opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Opłatę należy uiszczać bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji, do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy tj. za styczeń 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m. in.:

  • naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych;
  • wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnienia (koszt każdego upomnienia wynosi 16,00 zł)
  • w przypadku dalszego zwlekania z płatnościami, kierowanie do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściąganie należności, co powoduje obciążenie dłużnika wysokimi dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy
  • wpis zaległości do Rejestru Należności Publicznoprawnych 

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności