Logo Gminy Opatów

Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa!

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych, w pobliżu placu zabaw zostały zamontowane urządzenia  do siłowni zewnętrznej: krzesło do wyciskania, prasa nożna, orbitrek, surfer oraz drabinka na słupie.

 „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej  infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc  w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. 

Oficjalnego otwarcia siłowni w dniu 13.10.2023r. dokonała dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami organu prowadzącego, radnymi Złochowic, sołtysem Złochowic, księdzem proboszczem oraz przewodniczącą Rady Rodziców.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych   https://wzmocnijotoczenie.pl/

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., https://www.energetycznykompas.pl

Logo PSE

Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 3 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 2 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 11 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 10 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 1 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 9 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 8 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 7 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 6 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach już gotowa! 5
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności