Logo Gminy Opatów

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2024 r. na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów

Wójt Gminy Opatów ogłasza nabór wniosków na demontaż, zbieranie, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zmianę pokrycia dachowego mieszkańcy zobowiązani są zgłosić do Starostwa Powiatowego w Kłobucku w wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. Z dofinansowania mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy posiadają nieruchomość na terenie Gminy Opatów, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań jest złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w terminie od  9 kwietnia 2024 r do 30 kwietnia 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie obiektów z których będzie demontowany azbest albo zdjęcie miejsc składowania azbestu.

Wnioski dostępne są w siedzibie Gminy Opatów oraz w załączeniu poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać Urzędzie Gminy Opatów pokój nr 1 oraz pod numerem tel. 34 319 60 33 wewn. 39

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności