Logo Gminy Opatów

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu.

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych
i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2024 r. i nie brali udziału we wcześniejszej edycji konkursu.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą elektronicznego formularza do 30 września 2024 r.

Szczegółowe dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/edycja-2024/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności