Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Urząd Gminy w Opatowie uruchomił elektroniczną skrzynke podawczą (ESP)
na platformach SEKAP i ePUAP

 

Pomoc dla użytkownika SEKAP

Przejdź do katalogu usług na Platformie SEKAPPrzejdź do plafromy ePUAP

Adres skrytki Urzędu Gminy w Opatowie na ePUAP:  
/3n076eybm7/SkrytkaESP