Spis Powszechny Ludności 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

To już półmetek spisu powszechnego!

To już półmetek spisu powszechnego! Nie czekaj i spisz się jak najszybciej, najlepiej przez Internet na: https://spis.gov.pl/
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.
 
Plakat - Półmetek NSP2021
9 lipca 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Baner - Ile osób mieszka w Polsce?

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

19 maja 2021

Infolinia Spisowa

Infolinia spisowa w NSP2021 - 22 279 99 99

18 marca 2021

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Ikona - Informacja    Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

9 lutego 2021