Spis Powszechny Ludności 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dyżury telefoniczne Rachmistrzy Spisowych

Logo NSP 2021  

  W dniu 30 września 2021r.  rachmistrze spisowi, pełnić będą dyżury pod następującymi numerami telefonów:

  • 22 828 88 88 kod 37213
  • 22 828 88 88 kod 37215
  • 22 828 88 88 kod 37221
29 września 2021
Przejdź do - Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

Jeśli spiszesz się przez Internet, dasz swojej gminie szansę na wygranie cennych nagród w „Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”. Szczegóły na stronie https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/

23 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To już półmetek spisu powszechnego!

To już półmetek spisu powszechnego! Nie czekaj i spisz się jak najszybciej, najlepiej przez Internet na: https://spis.gov.pl/
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.
 
Plakat - Półmetek NSP2021
9 lipca 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Baner - Ile osób mieszka w Polsce?

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

19 maja 2021