Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”

Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że Powiat Kłobucki w latach 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Opatów, Gminą Kłobuck, Gminą Panki, Gminą Krzepice, Gminą Lipie, Gminą Miedźno, Gminą Wręczyca Wielka, Gmina Przystajń, realizuje projekt „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

22 lutego 2016
Czytaj więcej o: Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”
Przejdź do - Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

    W dniu 29 stycznia 2016r.  wpłynęło  do Zespołu Interdyscyplinarnego  21 prac literackich wykonanych przez uczniów Szkół Podstawowych  w Opatowie, Waleńczowie i Złochowicach oraz 26 prac w formie prezentacji multimedialnych przygotowanych  przez uczniów Gimnazjum w Opatowie.

16 lutego 2016
Czytaj więcej o: Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Przejdź do - Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych

Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych

ANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI

Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.

Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie

 

15 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych
Przejdź do - Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

    Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Należy mieć świadomość, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

12 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Ikona komunikatKomunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 21 stycznia 2016r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.3.2016 z dnia 21 stycznia 2016r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ikona komunikat     Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego można będzie składać w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r.

7 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Przejdź do - Wolontariusze z AIESEC w naszym Gimnazjum

Wolontariusze z AIESEC w naszym Gimnazjum

    W dniach 14-20 grudnia 2015 roku Gimnazjum w Opatowie po raz pierwszy gościło wolontariuszy z organizacji AIESEC w ramach projektu World Talks. W naszym Gimnazjum gościli Grace Sibanda z RPA i Bo Sun z Chin. Wizyta wolontariuszy miała na celu przede wszystkim prowadzenie zajęć w języku angielskim dotyczących kultury ich krajów.  Zajęcia nie były zwyczajnymi wykładami - prowadzone były w interaktywnej formie. Warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem, uczniowie z niecierpliwością na nie czekali. Mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi ich krajów, związanymi z położeniem, historią, społeczeństwem, kulturą, językiem, a  także różnymi ciekawostkami.

5 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Wolontariusze z AIESEC w naszym Gimnazjum