Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dzień Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2021

Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Logo - KRUS    Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego 2021 r.

    Informujemy, iż dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

    Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:

  • w wieku do ukończenia 8 lat,
  • w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
19 lutego 2021
Czytaj więcej o: Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Informacja dot. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ikona - Informacja    W ostatnim czasie mieszkańcy naszej gminy zostali powiadomieni o znacznej podwyżce opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, jakie będą obowiązywać od początku 2021 roku. W mediach i w „powszechnym” obiegu jest dużo informacji i jeszcze więcej dyskusji na ten temat. Niestety mało w nich rzetelnego przedstawienia zasad jakie obowiązują w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku  o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek wdrożenia nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Systemem zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe), generujące odpady komunalne. Przepisy ustawy nakładają na gminę obowiązek organizowania postępowań przetargowych na wybór podmiotu wykonującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

10 lutego 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych