Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT !

WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT !

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT !
Przejdź do - Informacja ARiMR dot. dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW

Informacja ARiMR dot. dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW

ARiMR informuje, że od 2021 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej, jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja 2021r. (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

12 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja ARiMR dot. dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ikona - Informacja    Wójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2021 roku

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informacja dot. realizacji projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Ikona - Informacja    Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

    Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających - organizacji pozarządowoych i jednostek samorządu terytorialnego.

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. realizacji projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"
Przejdź do - Realizacja programu Erasmus+ w Gminie Opatów

Realizacja programu Erasmus+ w Gminie Opatów

Logo Erasmus    Program Erasmus+ realizowany w Gminie Opatów dobiegł końca. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Opatowie zrealizowała projekt w ramach programu Erasmus+. Szkoła uczestniczyła w akcji KA2 (współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne, współpraca szkół). Projekt “Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen” realizowany był od 01.09.20218r. do 28.02.2021r. Szkołami partnerskimi były: Staatliche Regelschule "Georg Kresse" Triebes (Niemcy) - koordynator, GO! Koninklijk Atheneum MXM w Merksem (Belgia), Frejlev Skole w  Aalborg (Dania). Koordynatorkami projektu były p. Malwina Kauf i p. Beata Strzelec.

15 marca 2021
Czytaj więcej o: Realizacja programu Erasmus+ w Gminie Opatów
Przejdź do - Informacja dot. interpretacji "uchwały antysmogowej"

Informacja dot. interpretacji "uchwały antysmogowej"

    Uchwałą tzw. "antysmogową" Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku wprowadzone zostały na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

    W związku ze zbliżającym się pierwszym terminem wymiany kotłów - który przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku - przekazuję informację obrazującą sposób postępowania i przyjęte terminy obligujące mieszkańców regionu (w tym mieszkańców naszej gminy) do zastosowania się do zapisów ww uchwały.

Więcej informacji:

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania

11 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. interpretacji "uchwały antysmogowej"