Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2021

    W dniu 17.05.2021 r. Gmina Opatów podpisała umowę na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja inwestycji polegać będzie na:

 • budowie reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu,
 • doposażeniu istniejących obiektów oczyszczalni w urządzenia i instalacje umożliwiające zwiększenie przepustowości oczyszczalni i skierowanie ścieków na nowy ciąg oczyszczania biologicznego,
 • budowie nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej,
 • budowie nowych linii kablowych,
 • rozbudowie i wymianie systemu sterowania oczyszczalnią,
 • zmianie w instalacjach związanych z aktualnymi problemami eksploatacyjnymi.

Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Opatowie po rozbudowie i przebudowie wynosić będzie:

 • RLM = 4000,
 • Qdśr = 500 m3/d,
 • Qdmax = 620 m3/d,
 • Qhmax = 56 m3/h.

W przetargu wyłoniono spośród  trzech oferentów Konsorcjum firm:

Newater Sp. z o. o Sp. k. z siedzibą przy ul. Oboźnej 47, 52-244 Wrocław
i
Firmę Ogólnobudowlaną MAS-BUD, Sebastian Wdowiak z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6c, 59-330 Ścinawa.

Cena za wykonanie inwestycji wynosi 3.487.401,78 zł, gwarancja po wykonaniu zadania - 48 miesięcy.

Termin zakończenia realizacji umowy: do dnia 16.05.2022 roku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

  Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

  Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

  Podpisanie umowy na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie placu budowy - 24.05.2021r.

  Przekazanie placu budowy - 24.05.2021r.