Gmina Opatów

Wyniki otwartego konkurs ofert

27 kwietnia 2021

Ikona - Informacja    Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok.