Informacja - upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2015

    Informujemy, iż upłynął termin kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, powinien dokonać wpłaty należności na wskazane konto indywidualne bez wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wysłane upomnienie co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w następujących terminach:

  1. do 20 lutego za I kwartał danego roku;
  2. do 20 maja za II kwartał danego roku;
  3. do 20 sierpnia za III kwartał danego roku;
  4. do 20 listopada za IV kwartał danego roku.