Gmina Opatów

Raport z konsultacji społecznych projektu: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Opatów

26 marca 2019