Gmina Opatów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

25 października 2017

Logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny

 Gmina Opatów realizuje inwestycję pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita: 6 121 855,07 zł
Koszty kwalifikowane: 4 977 117,94 zł
Dofinansowanie EFRR: 4 328 945,45 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże w gminie Opatów. Realizacja inwestycji umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji zlokalizowanych w ulicach: Częstochowskiej, Krzepickiej, Dankowskiej i Spokojnej.

Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym, zostaną sprowadzone do już istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Opatów. Następnie za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego zostaną sprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów.

Celem projektu jest: zwiększenie udziału ludności gminy Opatów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2018 rok.

Efekty projektu:

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

 • Powiększ zdjęcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże