Jesteś tutaj: Start

Strona główna

System BLISKO
Szczepimy Się
NSP2021
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja dot. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ikona - Informacja    W ostatnim czasie mieszkańcy naszej gminy zostali powiadomieni o znacznej podwyżce opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, jakie będą obowiązywać od początku 2021 roku. W mediach i w „powszechnym” obiegu jest dużo informacji i jeszcze więcej dyskusji na ten temat. Niestety mało w nich rzetelnego przedstawienia zasad jakie obowiązują w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku  o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek wdrożenia nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Systemem zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe), generujące odpady komunalne. Przepisy ustawy nakładają na gminę obowiązek organizowania postępowań przetargowych na wybór podmiotu wykonującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

10 lutego 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Ikona - Informacja    Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

9 lutego 2021
Czytaj więcej o: Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Planowana reforma oświaty w Gminie Opatów

Ikona - Informacja    Informujemy, iż od 2021 r. planowana jest reorganizacja gminnego systemu oświaty. Pierwszy etap dotyczyć będzie szkoły w miejscowości Iwanowice Duże.

Planujemy przekształcić Szkołę Podstawową w Iwanowicach Dużych w szkołę filialną z klasami I – III z oddziałami przedszkolnymi.

Dzięki przewiezieniu uczniów klas IV – VIII do Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Opatowie - wygospodarowane pomieszczenia przeznaczone zostaną na prowadzenie Klubu Seniora. Gmina Opatów rozpoczęła starania o dofinansowanie z programu „SENIOR+” na stworzenie w budynku szkoły placówki integrującej „senioralną” społeczność nie tylko tej miejscowości.

Liczymy, że zrozumienie i poparcie tej inicjatywy pozwoli na przeprowadzenie reformy oraz przysporzy mieszkańcom całej naszej gminy dodatkowych korzyści.

3 lutego 2021
Czytaj więcej o: Planowana reforma oświaty w Gminie Opatów
Powiększ zdjęcie Mapa%20gazyfikacji%20gminy%20Opatów

Informacja dot. drugiego etapu gazyfikacji gminy

    Notujemy ostatnio duże zainteresowanie naszych mieszkańców możliwością przyłączania się do sieci gazowej. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu gazyfikacji gminy Opatów – budowa gazociągu średniego ciśnienia (tzw. sieci „szkieletowej”) w miejscowościach: Złochowice i Waleńczów.

Szczegóły związane z procesem przyłączeniowym dostępne są na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa (www.psgaz.pl).

Wniosek o przyłączenie można również składać tradycyjnie wysyłając na adres:

Gazownia w Częstochowie
 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79

28 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. drugiego etapu gazyfikacji gminy

Komunikat dot. programu „Wspieraj Seniora”

Ikona informacyjna    W ślad za realizacją programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020, realizowany jest program „Wspieraj Seniora” na 2021 rok (od stycznia do końca marca z możliwością przedłużenia) dla osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

28 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Komunikat dot. programu „Wspieraj Seniora”

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ikona informacyjna    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2021r. do 28 lutego 2021 r.

21 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego