Jesteś tutaj: Start

Strona główna

NSP2021
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20poglądowe%20(Foto:%20A_Lesik/Shutterstock)

WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT !

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT !
Powiększ zdjęcie Grafika%20-%20eWniosekPlus

Informacja ARiMR dot. dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW

ARiMR informuje, że od 2021 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej, jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja 2021r. (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

12 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja ARiMR dot. dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ikona - Informacja    Wójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2021 roku

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informacja dot. realizacji projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Ikona - Informacja    Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

    Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających - organizacji pozarządowoych i jednostek samorządu terytorialnego.

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. realizacji projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"