Jesteś tutaj: Start

Strona główna

NSP2021
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Logo - KRUSNa mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 23 maja 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu Covid-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniemo niepełnosprawności  lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
14 maja 2021
Czytaj więcej o: Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

UWAGA! - 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu!

Ikona - Informacja    Urząd Gminy w Opatowie przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych o obowiązku dokonania do dnia 31 maja br., wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

    Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje nałożenie kary w wysokości 30% opłaty rocznej.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Opatowie: 50825010132101000000130002  z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

13 maja 2021
Czytaj więcej o: UWAGA! - 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu!
Powiększ zdjęcie Podpisanie%20Porozumienia%20w%20zakresie%20wspólnej%20realizacji%20Programu%20Czyste%20Powietrze

Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

    W dniu 10.05.2021 r. Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zadaniem Gminy będzie pomoc swoim mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

11 maja 2021
Czytaj więcej o: Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

Wyniki otwartego konkurs ofert

Ikona - Informacja    Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok.

27 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkurs ofert
Powiększ zdjęcie Usuwanie%20azbestu%20-%20Grafika

Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2021 rok

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2021 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2021 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 7 maja 2021 r.

26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2021 rok
Powiększ zdjęcie Subregion%20Północny%20Województwa%20Śląskiego%20-%20grafika

Film promujący inwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Związek Subregionu Północnego przygotował film promujący Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Film można zbaczyć na profilu FB Związku Subregionu Północnego pod adresem:

https://fb.watch/56tOGak8Aa/

26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Film promujący inwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego