Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2016

    Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Należy mieć świadomość, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

    Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia jego utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (nie ma odciętego rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw.

UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Miniatura - Dowód Osobisty(Wzór)

    Miniatura - Dowód Osobisty(Wzór)