Program rządowy "Książki naszych marzeń"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2015

    Gmina Opatów informuje, że ma przyznane dofinansowanie w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń" w kwocie 5300,00 zł. Dotacja zostanie wykorzystana na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych celem upowszechnienia czytelnictwa wśród uczniów.

Wsparcie otrzymało pięć szkół podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Opatowie w kwocie 1300,00 zł.
  2. Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych w kwocie 1000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach w kwocie 1000,00 zł.
  4. Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie w kwocie 1000,00 zł.
  5. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wilkowiecku w kwocie 1000,00 zł.

Dorota Grzelińska