UWAGA! - 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2021

Ikona - Informacja    Urząd Gminy w Opatowie przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych o obowiązku dokonania do dnia 31 maja br., wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

    Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje nałożenie kary w wysokości 30% opłaty rocznej.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Opatowie: 50825010132101000000130002  z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Informacji na temat opłat udziela Agnieszka Czerwiec pok. nr 8, numer telefonu (34) 319-60-93 wew. 34