Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2021

    W dniu 10.05.2021 r. Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  podpisali Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zadaniem Gminy będzie pomoc swoim mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

    W ramach Porozumienia do zadań gminy należy będzie m.in: udzielanie informacji o Programie Czyste Powietrze, wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie Porozumienia w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

    Podpisanie Porozumienia w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie Porozumienia w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

    Podpisanie Porozumienia w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze