Komunikat dot. programu „Wspieraj Seniora”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2021

Ikona informacyjna    W ślad za realizacją programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020, realizowany jest program „Wspieraj Seniora” na 2021 rok (od stycznia do końca marca z możliwością przedłużenia) dla osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

    Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł.
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie prosi o zgłaszanie potrzeb seniorów pod nr tel. (34) 319-60-93 wewn. 47 lub 43 w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30, w piątki w godzinach 7.30 – 14.00.

Lub dzwoniąc na infolinię pod numer: (22) 505-11-11