Usuwanie azbestu - nabór wniosków na 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2020

    Wójt Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2020 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmujedopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2020 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie od 24 lutego do 16 marca 2020 r.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Opatowie oraz w załączniku poniżej.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wstępny wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów przy udziale środków z NFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z otrzymanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032”.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pok. nr 20.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Usuwanie azbestu - Grafika

    Usuwanie azbestu - Grafika