Podpisanie umowy na zadanie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2018

    W dniu 23.08.2018 r. Gmina Opatów podpisała umowę na zadanie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka.
    Zadanie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie/poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT.

Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iwanowice Małe ulice: Miodowa i Zwierzyniecka oraz Opatów ulica Nadrzeczna co umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji tam zlokalizowanych.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono spośród  czterech oferentów firmę ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poselska, 42-200 Częstochowa za cenę 1 896 660.00 zł i gwarancję po wykonaniu zadania  60 miesięcy.

Termin zakończenia realizacji umowy: do dnia 30.05.2019 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na zadanie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka

    Podpisanie umowy na zadanie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na zadanie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka

    Podpisanie umowy na zadanie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka