Gmina Opatów

Strona główna

K O M U N I K A T

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na koronowirusa oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Opatów,
Urząd Gminy Opatów zostaje zamknięty dla petentów.

Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej przed Urzędem.

Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy tylko elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl)


PSR2020

Najnowsze aktualności

Informacja

Ikona informacyjna    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów, że w dniu 24 listopada 2020 roku pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności dla wytypowanych powiatów/gmin na terenie województwa/głośny test syren/. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20poglądowe%20(fot.%20Pixabay)

Obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie całego kraju wprowadzone zostały w życie nowe obostrzenia nakazów i zakazów w poszczególnych strefach.

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych zaleceń.

Od soboty tj. 17 października 2020r w Polsce zaczęły obowiązywać nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

W czerwonej strefie, czyli obszarze z największymi restrykcjami, od soboty są 152 powiaty z 16 województw. W sumie 70 proc. ludności Polski obowiązują obostrzenia strefy czerwonej.

W sobotę wchodzi większość nowych obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej. Od 19 października wchodzi zakaz organizowania wesel.

19 października 2020
Czytaj więcej o: Obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Informacja na temat sposobu realizacji powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

    Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

    Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamość rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić:

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/

14 października 2020
Czytaj więcej o: Informacja na temat sposobu realizacji powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Nowe obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie kraju

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie to jest odpowiedzią na szybkie rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie kraju i zawiera szereg nowych obostrzeń nakazów i zakazów w poszczególnych strefach.

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych zaleceń wynikających z w/w rozporządzenia:

  1. Ograniczenie liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział w przyjęciach ślubnych, konsolacjach, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:

  • w strefach czerwonych limit – do 50 osób,

  • w strefach żółtych limit – do 75 osób.

  1. Obowiązkiem jest nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych zarówno w strefach czerwonych jak również w strefach żółtych.

  2. Ograniczenie w działalności punktów gastronomicznych, barów i restauracji w strefach czerwonych. Bary i restauracje w strefach czerwonych mogą być otwarte tylko do godz. 22:00 z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

13 października 2020
Czytaj więcej o: Nowe obostrzenia w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie kraju
Powiększ zdjęcie fot.%20Pixabay

Samorządy o projekcie ustawy antysuszowej: wymaga zasadniczych zmian i innego trybu

Projekt ustawy dotyczący inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy znalazł się pod lupą samorządów lokalnych z województwa śląskiego. W przyjętym przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów stanowisku w tej sprawie pojawiło się kilka istotnych zastrzeżeń. Dotyczą one zwłaszcza ograniczenia wpływu samorządów na lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Odnoszą się też do przekazywania gminom i powiatom kolejnych, dodatkowych obowiązków, przy jednoczesnym braku środków finansowych na ich realizowanie.

9 października 2020
Czytaj więcej o: Samorządy o projekcie ustawy antysuszowej: wymaga zasadniczych zmian i innego trybu

KRUS w Kłobucku ogranicza bezpośrednie wizyty

Logo - KRUSPlacówka Terenowa KRUS w Kłobucku ogranicza bezpośrednie wizyty

         Informujemy, iż od 5 października, w związku z epidemią koronawirusa oraz umieszczeniem powiatu kłobuckiego w strefie czerwonej jesteśmy zmuszeni ograniczyć kontakt pracowników Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum.

            Dlatego, aż do odwołania ograniczamy możliwość bezpośrednich wizyt w PT w Kłobucku. Nie oznacza to ograniczenia naszej pracy. Apelujemy i zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi możliwościami załatwienia swojej sprawy inną drogą niż kontakt osobisty.

6 października 2020
Czytaj więcej o: KRUS w Kłobucku ogranicza bezpośrednie wizyty