Gmina Opatów

Strona główna

Najnowsze aktualności

Komunikat

Ikona informacyjna    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że dnia 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego /głośny test syren/. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu. 

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat dot. wykonania podłączenia instalacji domowych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Małe i Opatów

Ikona informacyjnaMIESZKAŃCY  IWANOWIC  MAŁYCH
ulica Miodowa i ulica Zwierzyniecka

MIESZKAŃCY  OPATOWA
ulica Nadrzeczna

 Od dnia 15 lipca 2019 roku istnieje możliwość podłączania domowych instalacji kanalizacji sanitarnej (ściekowej) do nowo wybudowanej  sieci według poniższych warunków.

  1. Połączenie instalacji domowych ze studzienką kanalizacyjną na posesji wykonuje każdy właściciel własnym kosztem i staraniem w terminie do 30 września 2019 roku.
  2. Ww. prace muszą być zgłoszone do odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, po czym nastąpi podpisanie umowy o odbiór ścieków komunalnych.
    Tel.: 34 319 62 59,  696 667 781,  534 266 650
  3. Dotychczasowe zbiorniki bezodpływowe (szamba) muszą być fizycznie oddzielone od wybudowanej kanalizacji.
  4. Właściciele posesji zostaną zobowiązani do poniesienia opłaty adiacenckiej.

 

Wójt  Gminy  Opatów
/ - / Bogdan Sośniak

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat dot. wykonania podłączenia instalacji domowych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Małe i Opatów

Komunikat dot. składania wniosków o szacowanie szkód związanych z suszą

Ikona informacyjnaPrzedłuża się termin przyjmowania wniosków o szacowanie szkód związanych z suszą do dnia 16.07.2019 r. i tak:

  • 11.07.2019 r. (czwartek) do godz. 1500
  • 12.07.2019 r. (piątek) do godz. 1300
  • 15.07.2019 r. (poniedziałek) do godz. 1500
  • 16.07.2019 r. (wtorek) do godz. 1500

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

11 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat dot. składania wniosków o szacowanie szkód związanych z suszą

Uwaga „susza”

Ikona informacyjna    W związku z wystąpieniem na terenie gminy Opatów niekorzystnego zjawiska pogodowego, jakim jest susza, Wójt Gminy Opatów informuje rolników o możliwości składania wniosków w celu oszacowania wysokości strat w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku oraz krzewów owocowych.

    Warunkiem przystąpienia przez komisję do oszacowania strat jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzenie szkód w uprawach przed ich zbiorem lub likwidacją oraz złożenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dolączyć również kopie wniosku o przyznanie płatności obszarowych za 2019r. Wnioski można skladać do 10 lipca 2019r.

3 lipca 2019
Czytaj więcej o: Uwaga „susza”

Komunikat związany z odnotowanymi przypadkami pojawiania się żmij na terenie kraju

Ikona informacyjna    W związku z odnotowanymi przypadkami pojawiania się żmij na terenie kraju, prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną informacją dotyczącą sposobu postępowania w przypadku spotkania lub ukąszenia przez żmiję (węża).
 
Należy pamiętać, że w przypadku ukąszenia przez żmiję (węża) trzeba natychmiast wezwać służby ratunkowe.
25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat związany z odnotowanymi przypadkami pojawiania się żmij na terenie kraju

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych

Ikona informacyjnaWójt Gminy Opatów oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Ogloszenie wraz z załącznikami opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów pod adresem:

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=839&x=146&y=23

24 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Ikona informacyjnaWójt Gminy Opatów oglasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Ogloszenie wraz z załącznikami opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów pod adresem:

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=839&x=146&y=23

12 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie