Gmina Opatów

Strona główna

K O M U N I K A T

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na koronowirusa oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Opatów,
Urząd Gminy Opatów zostaje zamknięty dla petentów.

Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej przed Urzędem.

Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy tylko elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.
Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl)


PSR2020

Najnowsze aktualności

Informacja KRUS: miesięczna wysokość składki w IV kwartale 2020r.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.

     W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosić będzie odpowiednio: 42,00 zł miesięcznie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika.

    Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

    Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie.

    Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

    Ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 r. wypada w dniu 31 października 2020 r. w sobotę. Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy –tj. dzień 2 listopada 2020 r.

23 września 2020
Czytaj więcej o: Informacja KRUS: miesięczna wysokość składki w IV kwartale 2020r.

IX Ogólnopolskie Narodowe Czytanie

    W dniu 5 września 2020 roku odbywa się coroczne, IX już Ogólnopolskie Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Tegoroczna lektura to "Balladyna"Juliusza Słowackiego.
    Jednak w tym roku, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią, to wydarzenie wyglądać będzie nieco inaczej niż dotychczas. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie również  aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu.
    W dniu 26 sierpnia, zaproszeni przez bibliotekę  goście przeczytali wybrane fragmenty "Balladyny". Efektem tego spotkania jest nagranie, które można zobaczyć poniżej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

5 września 2020
Czytaj więcej o: IX Ogólnopolskie Narodowe Czytanie

List Prezesa GUS

List Prezesa GUS trafił już do rolników!

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych w Polsce.

Jeśli jesteś rolnikiem i otrzymałeś list Prezesa GUS zachowaj go do spisu. List zawiera wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Spis potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

1 września 2020
Czytaj więcej o: List Prezesa GUS

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Ikona informacyjna    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody za miesiąc sierpień br. przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie tj. od 1 września 2020r. do 15 września 2020r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2020r.

 

1 września 2020
Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Powszechny Spis Rolny 2020 - Informacje

Baner PSR2020

    Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

    Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010r.

31 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Powszechny Spis Rolny 2020 - Informacje

Powiat kłobucki w „żółtej strefie”

Ikona informacyjna    Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, iż Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę stref „żółtych” i „czerwonych”. Na tej liście znalazł się powiat Kłobucki.

    Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. – strefą żółtą.

29 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Powiat kłobucki w „żółtej strefie”