Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 2019

Ikona - informacjaBank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

2 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 2019

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ikona informacyjna    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019 r.

    Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT (lub ich kopie)  dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

30 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Powiększ zdjęcie Seniorzy%20zakończyli%20kurs%20komputerowy

Seniorzy zakończyli kurs komputerowy

    Zakończyło się szkolenie komputerowe dla seniorów, mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 65 lat. Szkolenia prowadzone były w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie w ramach projektu przez Śląską Akademię Senior@. Uczestnicy mieli możliwość nauki obsługi komputera, telefonu, internetu, a po zakończeniu kursu oprócz certyfikatu otrzymają na własność tablet. Szkolenie ukończyło 20 osób.

Serdecznie gratulujemy!

29 lipca 2019
Czytaj więcej o: Seniorzy zakończyli kurs komputerowy

Komunikat nt. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ikona informacyjnaZnaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych nie dotyczy tylko naszej gminy

    W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do którego należy nasza gmina,  średnio od 50 do nawet 100%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

 Kto za to odpowiada?

26 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat nt. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 140 w Opatowie dot. wyborów członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 140 w Opatowie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, bez przeprowadzania głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 140 w Opatowie dot. wyborów członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Komunikat

Ikona informacyjna    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że dnia 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego /głośny test syren/. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu. 

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat dot. wykonania podłączenia instalacji domowych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Małe i Opatów

Ikona informacyjnaMIESZKAŃCY  IWANOWIC  MAŁYCH
ulica Miodowa i ulica Zwierzyniecka

MIESZKAŃCY  OPATOWA
ulica Nadrzeczna

 Od dnia 15 lipca 2019 roku istnieje możliwość podłączania domowych instalacji kanalizacji sanitarnej (ściekowej) do nowo wybudowanej  sieci według poniższych warunków.

  1. Połączenie instalacji domowych ze studzienką kanalizacyjną na posesji wykonuje każdy właściciel własnym kosztem i staraniem w terminie do 30 września 2019 roku.
  2. Ww. prace muszą być zgłoszone do odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, po czym nastąpi podpisanie umowy o odbiór ścieków komunalnych.
    Tel.: 34 319 62 59,  696 667 781,  534 266 650
  3. Dotychczasowe zbiorniki bezodpływowe (szamba) muszą być fizycznie oddzielone od wybudowanej kanalizacji.
  4. Właściciele posesji zostaną zobowiązani do poniesienia opłaty adiacenckiej.

 

Wójt  Gminy  Opatów
/ - / Bogdan Sośniak

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat dot. wykonania podłączenia instalacji domowych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Małe i Opatów