Gmina Opatów

Punkt Konsulatcyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie działająca w Urzędzie Gminy Opatów zaprasza do Punktu Konsultacyjnego w Opatowie

Telefon kontaktowy: 0 34 319 61 00

Dyżury konsultantów:

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

Autor: Krotla Joanna