Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Ikona informacyjna   Przypomina się, iż termin złożenia DEKLARACJI DT-1, DT-1/A na podatek od środków transportowych oraz płatności pierwszej raty upływa z dniem 15 lutego 2019 roku.

    Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018, poz. 1445, z późn. zm.) informuje się, że w roku 2019 stosuje się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2018.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek / Druki Deklaracji

5 lutego 2019
Przejdź do - Wymiana młodzieży w ramach projektu z programu Erasmus+ pt. „Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen”

Wymiana młodzieży w ramach projektu z programu Erasmus+ pt. „Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen”

Logo Erasmus    W dniach 21-25.01.2019 r. 3 uczennice i 2 uczniów z klasy 6 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie wzięło udział w krótkoterminowej wymianie młodzieży w ramach projektu z programu Erasmus+ pt. „Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen”. W działaniu tym wzięły również udział: szkolny koordynator projektu – Malwina Kauf oraz nauczyciel języka angielskiego – Beata Strzelec.

    Szkołą przyjmującą była Staatliche Regelschule „Georg Kresse” w Zeulenroda-Triebes w Turyngii. Podstawowym założeniem wyjazdu była współpraca nad projektem, w ramach której powstała niezwykła flaga UE. Na każdej gwiazdce uczniowie przedstawili wartości europejskie za pomocą szczególnych ikonek. Praca ta wymagała od uczniów kreatywności, umiejętności wykorzystania zasobów internetowych, jak również umiejętności manualnych.

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Wymiana młodzieży w ramach projektu z programu Erasmus+ pt. „Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen”

Informacja dot. sposobu kontaktu ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, Śląski Urząd Wojewódzki udostępnia numery telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

24 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Informacja dot. sposobu kontaktu ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ikona informacyjna    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów, pok. nr 4 w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

    Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

    Ponadto  rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym celu do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Przejdź do - Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

    W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

10 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny