Gmina Opatów

Aktualności

Artykuły

Przejdź do - List Prezesa KRUS do rolników, o ustawie obniżającej wiek emerytalny

List Prezesa KRUS do rolników, o ustawie obniżającej wiek emerytalny

    Prezes KRUS, Adam Sekściński wystosował do rolników specjalny list, w którym poinformował o podpisaniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawy zmieniającej dotychczas obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji tej zmiany, od 1 października 2017 roku, zostanie obniżony wiek emerytalny dla kobiet z 67 do 60 lat, a dla mężczyzn - z 67 do 65 lat. Obecna zmiana przywraca więc stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 roku.

18 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: List Prezesa KRUS do rolników, o ustawie obniżającej wiek emerytalny
Przejdź do - Przeciwdziałanie niskiej emisji – oferta Funduszu Ochrony Środowiska dla osób fizycznych

Przeciwdziałanie niskiej emisji – oferta Funduszu Ochrony Środowiska dla osób fizycznych

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji" będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Przeciwdziałanie niskiej emisji – oferta Funduszu Ochrony Środowiska dla osób fizycznych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ikona - informacja     Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 rok.

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Przejdź do - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów

    Wójt Gminy Opatów ogłasza nabór Uczestników do udziału w projekcie pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

    Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 27 marca 2017r. do 7 kwietnia 2017r. Wypełnione dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 5 (parter) lub telefonicznie 34 319 60 93 wew. 40

24 marca 2017
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów
Przejdź do - LGD „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA” zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacyjne

LGD „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA” zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacyjne

    LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA" serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacyjne dotyczące możliwości dofinansowania na:

  • zakładanie nowej działalności gospodarczej;
  • rozwijanie działalności gospodarczej;

    Na ww. szkoleniach każdy uczestnik będzie mógł uzyskać informacje na temat: możliwości pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

23 marca 2017
Czytaj więcej o: LGD „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA” zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacyjne

Otwarty konkurs ofert

IkonaWójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

16 marca 2017
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert