Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Logo - KRUS    Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego 2021 r.

    Informujemy, iż dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

    Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:

  • w wieku do ukończenia 8 lat,
  • w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
19 lutego 2021
Czytaj więcej o: Komunikat KRUS-Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Informacja dot. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ikona - Informacja    W ostatnim czasie mieszkańcy naszej gminy zostali powiadomieni o znacznej podwyżce opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, jakie będą obowiązywać od początku 2021 roku. W mediach i w „powszechnym” obiegu jest dużo informacji i jeszcze więcej dyskusji na ten temat. Niestety mało w nich rzetelnego przedstawienia zasad jakie obowiązują w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku  o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek wdrożenia nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Systemem zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe), generujące odpady komunalne. Przepisy ustawy nakładają na gminę obowiązek organizowania postępowań przetargowych na wybór podmiotu wykonującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

10 lutego 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Planowana reforma oświaty w Gminie Opatów

Ikona - Informacja    Informujemy, iż od 2021 r. planowana jest reorganizacja gminnego systemu oświaty. Pierwszy etap dotyczyć będzie szkoły w miejscowości Iwanowice Duże.

Planujemy przekształcić Szkołę Podstawową w Iwanowicach Dużych w szkołę filialną z klasami I – III z oddziałami przedszkolnymi.

Dzięki przewiezieniu uczniów klas IV – VIII do Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Opatowie - wygospodarowane pomieszczenia przeznaczone zostaną na prowadzenie Klubu Seniora. Gmina Opatów rozpoczęła starania o dofinansowanie z programu „SENIOR+” na stworzenie w budynku szkoły placówki integrującej „senioralną” społeczność nie tylko tej miejscowości.

Liczymy, że zrozumienie i poparcie tej inicjatywy pozwoli na przeprowadzenie reformy oraz przysporzy mieszkańcom całej naszej gminy dodatkowych korzyści.

3 lutego 2021
Przejdź do - Informacja dot. drugiego etapu gazyfikacji gminy

Informacja dot. drugiego etapu gazyfikacji gminy

    Notujemy ostatnio duże zainteresowanie naszych mieszkańców możliwością przyłączania się do sieci gazowej. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu gazyfikacji gminy Opatów – budowa gazociągu średniego ciśnienia (tzw. sieci „szkieletowej”) w miejscowościach: Złochowice i Waleńczów.

Szczegóły związane z procesem przyłączeniowym dostępne są na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa (www.psgaz.pl).

Wniosek o przyłączenie można również składać tradycyjnie wysyłając na adres:

Gazownia w Częstochowie
 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79

28 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Informacja dot. drugiego etapu gazyfikacji gminy

Komunikat dot. programu „Wspieraj Seniora”

Ikona informacyjna    W ślad za realizacją programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020, realizowany jest program „Wspieraj Seniora” na 2021 rok (od stycznia do końca marca z możliwością przedłużenia) dla osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

28 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Komunikat dot. programu „Wspieraj Seniora”

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ikona informacyjna    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2021r. do 28 lutego 2021 r.

21 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego