Gmina Opatów

Wyniki otwartego konkurs ofert

10 lipca 2020

Ikona informacyjnaWyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2020 rok