Gmina Opatów

Komunikat

15 maja 2020

Ikona informacyjna         Od poniedziałku 18 maja br. wznawiają działalność oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Opatowie. Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ul. Częstochowskiej (jedna grupa) oraz w budynku przy ulicy Szkolnej (druga grupa). Odpowiednia informacja została przekazana Rodzicom przez Dyrektora szkoły.

         W oddziałach przedszkolnych pozostałych szkół trwa stan zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do dnia 24 maja 2020 r. Zadania oddziałów są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      

Wójt Gminy Opatów