Gmina Opatów

Wykaz nr 3/2020 – wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do użyczenia

8 maja 2020

Ikona informacyjnaWykaz nr 3/2020 – wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do użyczenia.