Gmina Opatów

Komunikat

4 maja 2020

Ikona informacyjna    W związku z ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli informuję, że w obecnej chwili są prowadzone konsultacje z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych i dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Opatów.

    Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania warunków pracy tych oddziałów do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja br.

    Po przeprowadzonych konsultacjach i po opracowaniu przez dyrektorów szkół wewnętrznych procedur bezpieczeństwa poinformuję Państwa o terminie otwarcia oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Opatów.

 

Wójt Gminy Opatów