Gmina Opatów

Uzupełnienie numeracji budynków

18 marca 2020

PROSI SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY OPATÓW O NIEZWŁOCZNE UZUPEŁNIENIE NUMERACJI BUDYNKÓW Z UWAGI NA SZYBKIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ KORONAWIRUSA ORAZ W CELU SPRAWNEGO DOTARCIA SŁUŻB MEDYCZNYCH I PUBLICZNYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA