Gmina Opatów

Informacja dot. punktu konsultacyjnego w sprawie pomocy przy wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2019

13 marca 2019

Plakat - ODR