Gmina Opatów

Otwarty konkurs ofert

28 lutego 2019

Ikona informacyjnaWójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.